ביטוח

אופנים חשמליים

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' לרוכבי אופניים חשמליים *כיסוי למבוטח ולבני משפחתו מדרגה ראשונה * גבול אחריות צד ג': 500,000 ₪ * גיל הרוכבים:

נכות תעסוקתית מתאונה

מעניקה לך פיצוי כספי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה, המונע ממך לעבוד במקצוע ו/או בעיסוק בו עסקת במקרה הביטוח • בעת אי כושר עבודה

לפרטים נוספים חייגו
WhatsApp chat

קבלו הצעה לביטוח מקיף וחובה בקליק

דילוג לתוכן