מה קורה במקרה שאני מבוטח בביטוח מנהלים

עדכון (נכון לינואר 2024) :

הסוף לביטוחי מנהלים

החל מספטמבר 2023 תוגבל ההפקדה ל"ביטוח מנהלים" עבור מצטרפים חדשים בתנאי ששכרם גבוה מפי שניים מהשכר הממוצע ושיש להם קרן פנסיה. הוועדה אישרה את התקנות "במטרה להבטיח קצבה ראויה במועד הפרישה לחוסכים".

נקבע כי רק למצטרפים חדשים תוגבל ההפקדה ל"ביטוח מנהלים" לחלק השכר שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק (כיום כ-25 אלף שקל), כך שהחלק שעד לפעמיים השכר הממוצע במשק יופקד לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח.

הטענה היא כי ביטוחי המנהלים מסבים נזקים לחוסכים, כאשר סכום חסכונם בעת הפרישה נמוך בעשרות אחוזים לעומת קרנות הפנסיה. בעבר היו לביטוח המנהלים יתרונות מסוימים, דוגמת מקדם מובטח, לקביעת הקצבה החודשית, במקרה של עלייה בתוחלת החיים, וכן תשואה מובטחת, אולם אלה כבר אינם בתוקף.

מה קורה במקרה שאני מבוטח בביטוח מנהלים?

במידה שאתם מפוטרים או עוזבים את מקום העבודה שלכם, ההפקדות לביטוח המנהלים שלכם יפסיקו באופן אוטומטי. במקרה זה, הכיסוי הביטוחי למקרה מוות ואובדן כושר עבודה נשמר באופן אוטומטי לתקופה של שלושה או חמישה חודשים, תלוי בתנאי הפוליסה.

חל"ת

במידה שאתם יוצאים לחל"ת, ההפקדות לביטוח המנהלים שלכם יפסיקו באופן אוטומטי. במקרה זה, הכיסוי הביטוחי למקרה מוות ואובדן כושר עבודה נשמר באופן אוטומטי לתקופה של שלושה או חמישה חודשים, תלוי בתנאי הפוליסה.

ארכת הכיסוי הביטוחי

כדי לשמור על המשך הכיסויים הביטוחיים שלכם לאחר סיום תקופת הסדר הריסק האוטומטי, תוכלו לפנות לחברת הביטוח שלכם ולבקש להאריך את התקופה. תקופת ההארכה המקסימלית היא עד 12 חודשים או עד 24 חודשים, בהתאם לתנאי הפוליסה.

התשלום בגין עלות הכיסויים הביטוחיים מנוכה מהיתרה הצבורה של התגמולים באופן אוטומטי, ולאחר מכן יידרש המבוטח לשלם את עלות הביטוח עבור התקופה הנוספת ישירות לחברת הביטוח. במידה ויתרת התגמולים אינה מכסה את עלות ארכת הביטוח, על העובד לשלם את תשלום הכיסוי הביטוחי ישירות לחברת הביטוח.

האם יש סיכוי שבגלל המלחמה יאריכו את ארכת הביטוח ליותר מ- 5 חודשים?

ייתכן. בתקופת משבר הקורונה אכן הוצאה הוראת שעה שקבעה הסדרים מיוחדים לשמירת הרצף הביטוחי על מבוטחים בקרנות פנסיה חדשות וגם בחלק מביטוחי המנהלים. הוראת השעה האריכה לעניין חלק מביטוחי המנהלים, את תקופת ארכת הביטוח מ- 5 חודשים לתקופה של 12 חודשים. גם עמיתים ששכרם הופחת בשיעור של 20% או יותר, יכלו לפנות אל חברות הביטוח תוך שלושה חודשים מיום הפחתת השכר כדי לשמור את גובה הכיסוי הביטוחי שהיו זכאים לו אילו לא הופחת שכרם.

ההסתדרות נמצאת בקשר גם עם רשות שוק ההון, כדי להבטיח הסדרה דומה גם בעת הנוכחית, ככל שהמלחמה תתארך.

מה לגבי קופות גמל לתגמולים או לחיסכון וקרנות השתלמות?

בקופות ובקרנות אלה אין כיסויים ביטוחיים לנכות ומוות ולכן הפסקת ההפקדות אינה פוגעת ברציפות לעניין הוותק בקופות/בקרנות, אך כן פוגעת בהמשך/גובה צבירת הכספים/החיסכון בתקופה זו.

לסיכום

במידה שאתם מבוטחים בביטוח מנהלים, חשוב שתהיו מודעים להשלכות של הפסקת העסקה, חל"ת או הפסקת ההפקדות לביטוח. כדי לשמור על המשך הכיסויים הביטוחיים שלכם, תוכלו לפנות לחברת הביטוח שלכם ולבקש להאריך את התקופה.לקבלת ההחלטה יש חשיבות רבה. מומלץ להתייעץ איתנו לפני קבלת ההחלטה .

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
דילוג לתוכן