"מטריה ביטוחית" ביטוח משלים למבוטחים בקרן פנסיה חדשה

"מטריה ביטוחית" ביטוח משלים למבוטחים בקרן פנסיה חדשה

"מטריה ביטוחית" ביטוח משלים למבוטחים בקרן פנסיה חדשה
מטריה ביטוחית היא מוצר ביטוחי המאפשר לחוסכים בעיקר בעלי צווארון לבן עם עיסוק ספציפי המבוטחים בקרן פנסיה .הרחבות לכיסוי הביטוחי  בקרן הפנסיה.:
הרחבה לכיסוי אבדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק ספציפי: הרחבה זו מאפשרת למבוטח לרכוש כיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה לפי העיסוק הספציפי שלו ב-12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי. במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה בטענה הנוגעת להגדרת כל עיסוק , לא תשלול חברת הביטוח את זכאותו של המבוטח שקנה את ההרחבה.
הרחבה לביטול תקופת אכשרה: תקופת אכשרה היא תקופה שבה החוסך אינו מבוטח על מחלות שקדמו למועד הצטרפותו לתוכנית. ההרחבה מאפשרת למבוטח משיכת פיצויים – רצף פיצויים –  רצף קצבהוחלרכוש כיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה גם במהלך תקופת האכשרה.
הרחבה לביטול קיזוז מול גורם אחר: במסגרת קרן הפנסיה, במקרים מסוימים קיים קיזוז בין קצבת אובדן כושר העבודה לבין פיצוי מגורם ממשלתי, כגון ביטוח לאומי. ההרחבה מאפשרת למבוטח לרכוש כיסוי ביטוחי לביטול הקיזוז.

מי צריך מטריה ביטוחית?
עובדים  בעלי צווארון לבן , עובדים עם היסטוריה רפואית, עשויים גם הם להזדקק  למטריה ביטוחית.
מטריה ביטוחית היא מוצר ביטוחי שיכול לספק למבוטחים בקרנות פנסיה כיסוי ביטוחי מוגבר מפני אובדן כושר עבודה.
עובדים שחוששים שהתביעה שלהם בקרן הפנסיה תידחה בשל הגדרה עיסוקית או בשל תקופת האכשרה, עשויים להרוויח מרכישת מטריה ביטוחית.
המלצות
מומלץ לבחון את הצורך במטריה ביטוחית ולפנות אלינו לצורך קבלת  ייעוץ מקצועי .

לקבלת ההחלטה יש חשיבות רבה. מומלץ להתייעץ איתנו לפני קבלת ההחלטה .

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
דילוג לתוכן