הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2023

הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2023

הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2023

ניכויים וזיכויים – שכירים ועצמאים

ניכוי בגין הפקדה לקופות גמל לקצבה

עמית מוטב

 • יכול ליהנות מניכוי בגין הפקדות ששילמו הוא או בן זוגו
 • בגין סכומים ששילם לטובת ילדו, שגילו בשנת המס 18 שנים ומעלה

עמית שאינו עמית מוטב

 • ייהנה מניכוי (בהתקיים תנאים מסוימים)
 • בגין ההפקדות שלו או של בן זוגו בלבד

ניכוי לעמית מוטב

 • פרמיה לניכוי – סעיף 47(ב1) לפקודה:
  • רובד ראשון – ניכוי בשיעור 11% מהכנסה עד 112,800 ש"ח לשנה (9,400 ש"ח לחודש) בניכוי הכנסה מבוטחת
  • רובד שני – 7% מ"הכנסה נוספת" שהיא הנמוכה מבין:
   • סך ההכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 112,800 ש"ח לשנה
   • סך ההכנסה החייבת עד לסכום של 282,000 ש"ח לשנה, בניכוי הכנסה מבוטחת או 112,800 ש"ח, לפי הגבוה ביניהם
 • ברובד השני ניתן לקבל ניכוי רק על תשלומים העולים על סכום של 22,790 ש"ח (סכום ההפקדה הדרוש כדי להיות עמית מוטב).
 • אם הסכומים ששולמו עולים על 12% מההכנסה הנוספת, בשל החלק העולה על 12% יותר ניכוי נוסף של עד 4%. ניכוי מרבי ברובד השני – 11%.
 • אם השכר המבוטח עולה על 23,500 ש"ח לחודש (282,000 ש"ח בשנה) – לא מגיע ניכוי על הפקדה במעמד עצמאי.
 • סכום ההפקדה המרבי לצורך ניכוי לעמית מוטב בעל הכנסה של 225,600 ש"ח ומעלה:
 • (12X11,870 + 112,800)X16% = 40,838

ניכוי לעמית שאינו עמית מוטב

 • עצמאי ללא הכנסת עבודה
  • הסכום ששולם, אך לא יותר מ-7% מהכנסה שאינה הכנסת עבודה, עד תקרה של 159,600 ש"ח
  • לשכיר ו/או עצמאי לא יעלה על:
   • הסכום ששולם, אך לא יותר מ-7% מהכנסה עסקית, עד תקרה של 159,600 ש"ח
   • בניכוי הכנסה מבוטחת, או 112,800 ש"ח, לפי הנמוך  מבין:
    • 5% ממשכורת לא מבוטחת עד תקרה של 112,800 ש"ח
    • 5% מהכנסה חייבת ממשכורת עד תקרה של 282,000 ש"ח לשנה בניכוי הכנסה מבוטחת

זיכוי בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה

 • עמית מוטב יכול לקבל זיכוי בגין הפקדה בקופ"ג לקצבה גם בעבור ילדו, אם ילדו מעל גיל 18
 • כל העמיתים יכולים לקבל זיכוי גם בגין הפקדה בעבור בן/ בת זוג

סיכום

 • ניכוי בגין הפקדה לקופות גמל לקצבה הוא אחד הניכויים החשובים ביותר .
 • עמיתים רבים זכאים לניכוי זה, אך חשוב לבדוק את התנאים הספציפיים שעליהם לעמוד.
 • זיכוי בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה הוא זיכוי מס שיכול להוזיל את חבות המס של העמית

בעל שליטה

 • מוגבל סכום ההפרשה לפיצויים – 8.33%, אך לא יותר מ-13,310 ש"ח בשנה.
 • החל משנת 2012 תנאי ההפרשה לקופת גמל לקצבה בעבור בעל שליטה זהים לאלה של עובדים רגילים.

חובת הפרשה לקופת גמל לקצבה לעצמאים

 • החל משנת 2017 מחויבים עצמאים להפריש לעצמם לקופת גמל לקצבה לפי השיעורים הבאים:
  • עד חצי השכר הממוצע – 4.45%
  • בין חצי השכר הממוצע עד השכר הממוצע – 12.55%
 • סכום ההפקדה חובה המרבי (למי שמרוויח שכר ממוצע ומעלה) בשנת 2023 – 12,107 ש"ח.
 • אין חובה להפריש מעל השכר הממוצע.
 • אם העצמאי הוא גם שכיר, מסכום ההפרשה חובה המחושב לפי הנוסחה שלעיל מנכים הפרשה במעמד שכיר (חלק העובד וחלק המעסיק).
 • חובת ההפרשה לקופת גמל לקצבה היא לעצמאים עד גיל 60.
 • מי שפתח תיק עצמאי במחצית השנייה של השנה (החל מיום 1 ביולי) אינו חייב להפקיד בגין אותה שנה.
 • החל משנת 2018 יוטל קנס בסך של 500 ש"ח בגין אי הפרשה לקופת גמל לקצבה למעט בעלי הכנסה הנמוכה משכר המינימום.

הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה

סוגי העמיתים

 • עמית מוטב – כל עמית שנעשתה בעבורו הפקדה לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת מ-16% מהשכר הממוצע במשק.
 • עמית שאינו עמית מוטב – כל עמית שאינו עמית מוטב.
 • עמית מוטב יכול לקבל ניכוי מס בגין ההפקדות שלו ושל בן זוגו, וכן בגין ההפקדות של ילדיו מגיל 18 ומעלה.
 • עמית שאינו עמית מוטב יכול לקבל ניכוי מס בגין ההפקדות שלו ושל בן זוגו, אך לא בגין ההפקדות של ילדיו.

סיכום

 • הטבות המס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה הן הטבות משמעותיות שיכולות להוזיל את חבות המס של העמיתים.
 • חשוב לעמוד בתנאי ההפקדה לצורך קבלת ההטבות.

שאלות ותשובות

 • האם ישנם תנאים נוספים שעל עמיתים לעמוד כדי להיות זכאים לניכוי?

כן, ישנם מספר תנאים נוספים שעל עמיתים לעמוד כדי להיות זכאים לניכוי, כגון: * העמית חייב להיות תושב ישראל מעל גיל 18. * העמית חייב להיות עובד או עצמאי*

. * העמית חייב להיות בעל הכנסה חייבת במס.*

 • מהם ההבדלים בין ניכוי לעמית מוטב לניכוי לעמית שאינו עמית מוטב?

ההבדל העיקרי בין ניכוי לעמית מוטב לניכוי לעמית שאינו עמית מוטב הוא סכום ההפקדה המרבי שיכול להיות מנוכה.

עמית מוטב יכול לנכות עד 3,275 ש"ח לחודש, ואילו עמית שאינו עמית מוטב יכול לנכות עד 2,820 ש"ח לחודש.

לקבלת ההחלטה יש חשיבות רבה. מומלץ להתייעץ איתנו לפני קבלת ההחלטה .

לקבלת ההחלטה יש חשיבות רבה. מומלץ להתייעץ איתנו לפני קבלת ההחלטה .

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
דילוג לתוכן