האב נפטר מסרטן: מי יקבל את הכספים?


חוסך בקרן הפנסיה הלך לעולמו והשאיר אחריו חיסכון בגובה של 800,000 ש"ח.
ישנה רק בעיה אחת קטנה. מי יקבל את הכספים הידועה בציבור או ילדיו של המנוח
עדנה ודני היו בני זוג בשנות השישים לחייהם, הם התגוררו יחדיו בדירה בהרצליה. שכניהם
תיארו אותם כזוג רגיל, הקם בבוקר, יוצא לעבודה, עושה קניות. אבל בכל זאת היה משהו שונה
בדני ועדנה. כמו זוגות רבים אחרים בגילם היה זה עבור שניהם פרק ב.'
שניהם היו גרושים והיו להם ילדים מנשואים קודמים. לעדנה היו שתי בנות ולדני היו שלושה
ילדים.

כל זה לא היה משנה אלמלא נפטר דני בגיל 67 לאחר מחלה קשה כאשר הוא משאיר אחריו
חיסכון בקרן הפנסיה בגובה של 800 אלף ש"ח. כעת נדרש בית הדין האזורי להכריע האם
עדנה תחשב כידועה בציבור.
במידה ועדנה תחשב כידועה בציבור היא תהייה זכאית לקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה לכל
ימי חייה, במידה ובית המשפט יכריע כי עדנה אינה ידועה בציבור, יקבלו שלושת ילדיו של דני
את 800 אלף השקלים כסכום חד פעמי.
לא פעם, בהרצאות אותן אני מעביר, אני מציג סיטואציה דומה כדי להדגים את המורכבות של
תקנון קרן הפנסיה. אבל הפעם לא מדובר בפרי הדמיון אלה מקרה אמיתי שהתרחש בקרן
הפנסיה של מנורה מבטחים.


מי זכאי לקבל את הכספים מקרן הפנסיה
במקרה של מוות?


בקרן הפנסיה, בניגוד לביטוחי חיים, תשולם קצבה חודשית לשאריו של החוסך. שארים הם בן
זוג, ידוע בציבור) גם מאותו המין ,(ילדיו של המנוח עד לגיל 21 והורה התלוי במנוח לכלכלתו.
ככל וקיימים שארים הם יהיו זכאים לקבל קצבה חודשית ולא יהיה ניתן למשוך את הכספים
כסכום חד פעמי.
גובה קצבת השארים תחושב בהתאם לשכר המבוטח בקרן הפנסיה, כאשר אלמן יקבל קצבה
חודשית בגובה של כ- %60 מהשכר המבוטח בקרן )בכפוף לגובה הכיסוי לשארים( לכל ימי
חייו ואילו הילדים יקבלו קצבה חודשית בגובה %40 מהשכר המבוטח בקרן.
לדוגמה, נניח כי השכר החודשי עמד על 10,000ש"ח ולחוסך יש אישה ושני ילדים. במקרה זה
האלמנה תקבל קצבה בגובה של 6,000 ש"ח לכל ימי חייה ואילו הילדים יקבלו קצבה בגובה
4,000 ש"ח עד לגיל 21.
במקרה שלנו, דני כבר עבר את גיל 67 ולא נמצא עוד בכיסוי ביטוחי. מבחינת קרן הפנסיה הוא
נחשב עמית לא מבוטח ,ולכן קצבת השארים תחושב על ידי חלוקת סכום החיסכון במקדם
בהתאם לגילה של האלמנה.
נניח כי האלמנה, עדנה, בת 66 ,המקדם בהתאם לגילה יעמוד על 194 .והקצבה החודשית
תחושב כסכום החיסכון, 800 אלף, חלקי המקדם. עדנה תקבל קצבה חודשית בגובה 123,4
ש"ח לכל ימי חייה.
בהעדר שארים, יקבלו את הכספים מוטבים או יורשים. המוטבים והיורשים יקבלו את סכום
החיסכון כסכום חד פעמי ולא כקצבה חודשית. כלומר סכום חד פעמי של 000,800 ש"ח
800 אלף ש"ח מונחים על הכף
כמו זוגות רבים שנמצאים בפרק ב', לשניים היה הסכם חיים משותפים בו נקבע כי" תחול
הפרדה כלכלית ורכושית מוחלטת, בכל עת ובכל צורת מגורים ו/או יחסים "בנוסף
נקבע בצוואתו של המנוח כי ילדיו יהיו יורשיו עוד נקבע בצוואה כך.
"אם בעת פטירתי תהיה לי מערכת יחסים כלשהי עם אישה, לרבות
ידועה בציבור, לא תהא אישה זו זכאית לרשת אותי "
במידה ובית המשפט יחליט לדחות את התביעה של עדנה. ילדיו יקבלו את הסכומים שנחסכו
בקרן הפנסיה כסכום חד פעמי. 800 אלף ש"ח
מתוך דברי בית המשפט : העובדה שבני הזוג החליטו בחיים להתנהל תוך הפרדה רכושית,
אינה מעידה בהכרח על רצון מובהק וברור שלא להיות מוכרים כידועים בציבור. מכל מקום,
ההסכם לחיים משותפים חל בחייהם של בני הזוג, שכן מעצם טבעו הוא נועד להסדיר את
החיים המשותפים. אין בו להתגבר על זכויות הנובעות מתקנון קרן הפנסיה.
גם צוואתו של המנוח או הוראות בדבר מוטבים לקרן אינם יכולים לגבור על הוראות התקנון.
אך להסכמים אלו אין כל משמעות בפני קרן הפנסיה. חוק הפיקוח על שירותים פיננסים קובע
כי זכויות וחובות עמיתים בקופת גמל לא ייקבעו אלא בתקנונה, וחברה מנהלת לא
תקנה לעמיתי קופת גמל זכויות ולא תטיל עליהם חובות, שלא בהתאם לתקנונה.
ככל ובית המשפט יקבע כי עדנה נחשבת כידועה בציבור היא תהייה זכאית לקבל קצבת שארים
מקרן הפנסיה.

למידע נוסף - השאירו פרטים

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
WhatsApp chat
דילוג לתוכן