קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים

קרן השתלמות הינה מוצר דואלי, פנסיוני ופיננסי המהווה חיסכון הוני לטווח קצר עד בינוני, לעמית שכיר ו/או עצמאי. קרן השתלמות הינה האפיק הפנסיוני היחידי המאפשר למשוך בסכום חד פעמי כספים שנצברו בקרן בפטור ממס, כבר לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה

יתרונות ההשקעה בקרן השתלמות:

 • קרן השתלמות הופכת נזילה וניתנת למשיכה בפטור ממס כבר לאחר 6 שנים. עם זאת, ניתן להמשיך לחסוך ולהפקיד בקרן גם עד גיל פרישה.
 • המוצר הפיננסי היחיד אשר זכאי לפטור ממס על רווחי הון, במשיכה חד פעמית.
 • הכספים הנצברים בקרן ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי במועד הזכאות.
 • מגוון מסלולי השקעה אשר מאפשרים ליהנות ממגוון אפיקים מתמחים ומסלולים מותאמי גיל בהתאם להעדפות הלקוח.
 • עמית שכיר נהנה מפטור ממס על השכר בגין הפקדת חלק המעסיק (מוגבל בתקרת שכר בגובה 15,712 ₪ לשנת 2018).
 • עמית עצמאי זכאי להכיר בסכום ההפקדה (מוגבל בתקרה) כחלק מההוצאות המוכרות.

כדאי לדעת!

 • עצמאי המעוניין לנצל הטבת מס מקסימלית לצורך ניכוי, יפקיד סכום המהווה שעור של 4.5% מהכנסתו החייבת, כשהיא מוגבלת בתקרת ההכנסה החייבת לאותה שנת מס ולהינות מהוצאה מוכרת בגין ההפקדה (עד 17,725 ₪ לשנת המס 2018).
 • בעת משיכת כספי קרן השתלמות לאחר 6 שנים, זכאי העמית, שכיר או עצמאי, לקבל את כל ההפקדות שנצברו לזכותו בתוספת הרווחים, בפטור ממס רווחי הון ובניכוי דמי ניהול (מוגבל בתקרה). קיימת האפשרות לביצוע משיכה חלקית.
 • אפשרות העברת הקרן– קיימת לעמית אפשרות להעביר את קרן ההשתלמות שלו לקרן השתלמות אחרת, בכל זמן שיבחר לעשות כך. הסכום שנצבר שומר על וותק גם בקרן אליה הועברו הכספים.
 • עצמאי יהנה מפטור ממס רווחי הון- על משיכת כספי קרן השתלמות שמקורם בהפקדות עד לתקרה שנתית (18,240 ₪ נכון ל- 2018).
 • הגדלת הפנסיה על ידי העברת סכום אחד לקצבה- תקנות הניוד מאפשרות להעביר כספים נזילים מקרן ההשתלמות לקופות גמל לקצבה (רק הכספים שנצברו עד לגובה תקרת ההפקדה) במגבלת תקרת הפקדת לפנסיה.

מהלך כזה מאפשר למי שחסך שנים רבות וצבר סכומי כסף משמעותיים להגדיל באמצעותם את הפנסיה שלו, במידה וירצה. כאמור, תמיד נשארת בידי העובד האפשרות למשיכה כסכום הוני.

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
דילוג לתוכן