נכות תעסוקתית מתאונה

מעניקה לך פיצוי כספי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה, המונע ממך לעבוד במקצוע ו/או בעיסוק בו עסקת במקרה הביטוח
• בעת אי כושר עבודה בשיעור העולה על 25% יינתן פיצוי חלקי
• בעת אי כושר עבודה בשיעור העולה על 50% יינתן פיצוי מלא
• תקופת המתנה: 7 ימים/ 14 ימים/ 21 ימים / 30 ימים
• תקופת פיצוי: שנתיים/ שלוש שנים
• סכום פיצוי חודשי: 4,000 ₪ / 5,000 ₪
ייתכנו תוספות רפואיות/מקצועיות בהתאם לעיסוק המבוטח

בהתאם לתנאי הפוליסה

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
דילוג לתוכן