מחשבון פנסיה – כלים לאומדן החיסכון הפנסיוני

מחשבון פנסיה הוא כלי דיגיטלי המשקלל מגוון נתונים הקשורים לתוכניות פנסיה על מנת לספק אומדנים שונים כגון קצבאות פנסיה צפויות, צבירת חיסכון לאורך תקופה וכד'. באמצעות מחשבון פנסיה ניתן להעריך כמה כסף יעמוד לרשות החוסך בעתיד. יצרני ומשווקי פתרונות הפנסיה – חברות ביטוח, בתי השקעות וכד' – מפעילים באתרי האינטרנט שלהם מחשבון פנסיה. בדף זה תוכלו למצוא ריכוז של קישורים ישירים למחשבוני הפנסיה באתרי היצרנים והמשווקים. לתשומת לב! לפני שמפעילים את מחשון הפנסיה, קראו את התקנון הקצר המופיע בתחתית דף זה, על מנת שתהיו מודעים למה אפשר צפות מהנתונים שמציג מחשבון פנסיה. קראו גם את התוכן בכל אתר של כל מחשבון פנסיה. השימוש במחשבוני פנסיה הינו לצורך הערכה בלבד והתוצאות אינן מחייבות. לבירור יסודי של מצב הפנסיה שלכם פנו לצוות עטרת. רשימת מחשבוני פנסיה מחשבון פנסיה באתר מנורה מבטחים מחשבון פנסיה באתר מגדל מקפת סימולטור פנסיה באתר כלל פנסיה מחשבון פנסיה וגמל באתר אלטשולר-שחם מחשבון פנסיה חדשה באתר פסגות מחשבון דמי ניהול באתר משרד האוצר מחשבון/סימולטור פנסיה באתר סופר-מרקר
תקנון מחשבוני פנסיה 1. המידע המופק באומדן חישוב הפנסיה אינו בבחינת המלצה לביצוע ואין בו כדי להוות ייעוץ לרבות ייעוץ פנסיוני או תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק. 2. אומדן החישוב נועד לתת תמונה כללית וחלקית בלבד לגבי חישוב סכומי קצבאות הפנסיה למקרה זקנה, נכות או פנסיה לשאירים ואיננו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש. 3. המידע המופק באמצעות אומדן חישוב הפנסיה מתבסס על הנתונים שנמסרו והוזנו על ידי מבקש האומדן, על בסיס נתונים טכניים ואקטואריים שבתקנות החברות המנהלות קופות פנסיה ועל בסיס הנחות נוספות בדבר תשואה שנתית בקרן הפנסיה, פער גילאים בין בני זוג, שיעורי הפקדות וכו', ועל בסיס הוראות ההסדר התחיקתי המחייב את קרן הפנסיה. 4. המידע המופק באמצעות אומדן חישוב הפנסיה הינו מידע מקורב בלבד ואין להתבסס עליו לשם קבלת החלטות בדבר בצוע עסקאות במוצר פנסיוני. 5. המידע המופק מבוסס על הנחות כלליות אשר יכול וישתנו בעתיד ואשר חלקן עשויות להיות שונות מנתוניך בפועל. 6. עטרת ביטוח און ליין בע"מ אינה אחראית לנכונות המידע שנמסר לה לצורך אומדן חישוב הפנסיה ותהא פטורה מאחריות לכל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם כתוצאה מהשימוש בו. הנתונים המחושבים משוערכים לצורך הדגמה בלבד ואינם מחייבים את עטרת ביטוח און ליין בע"מ. 7. הזכאות לפנסיה תיקבע בהתאם לתקנון קרן הפנסיה, להוראות ההסדר התחיקתי ולנתונים המדויקים והעדכניים שבחשבונך בקרן, הנכונים למועד התגבשות הזכאות לפנסיה.

למידע נוסף - השאירו פרטים

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
WhatsApp chat

קבלו הצעה לביטוח מקיף וחובה בקליק

דילוג לתוכן