דף מידע מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח בעניין פוליסה ביטוח עסקי

(ינואר 2016)
להלן הסבר כללי (מתומצת) לגבי כלל עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסת בית עסק – מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם לדרישת חוזר 2015-1-12 "צירוף לביטוח".
פוליסה לבית עסק היא פוליסה אשר נועדה לביטוח בתי עסק. הפוליסה כוללת מספר פרקים, וניתן לרכוש את כל הפרקים או רק חלק מהם, לפי בקשתך.
אנא עיין בעיקרי הכיסוי הרלוונטיים. פוליסת הביטוח תופק בהתאם לבקשתך וצרכיך כפוף לטופס ההצעה. מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה, וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד – למידע מפורט בעניין זה, הנך מופנה לפוליסה המלאה – לנוחותך, ניתן לבקש מאתנו את הפוליסה ובנוסף ניתן לעיין בה גם באתרי חברות הביטוח. אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח עבורך. לפני הפקת פוליסת הביטוח, תידרש לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר את כריתת חוזה הביטוח. תשומת ליבך! יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלת או תשאל בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת. אי גילוי עניין מהותי או תשובה שאינה מלאה או כנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה נזק

למידע נוסף - השאירו פרטים

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
WhatsApp chat

קבלו הצעה לביטוח מקיף וחובה בקליק

דילוג לתוכן