דף מידע מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח בעניין פוליסה ביטוח עסקי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

(ינואר 2016)
להלן הסבר כללי (מתומצת) לגבי כלל עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסת בית עסק – מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם לדרישת חוזר 2015-1-12 "צירוף לביטוח".
פוליסה לבית עסק היא פוליסה אשר נועדה לביטוח בתי עסק. הפוליסה כוללת מספר פרקים, וניתן לרכוש את כל הפרקים או רק חלק מהם, לפי בקשתך.
אנא עיין בעיקרי הכיסוי הרלוונטיים. פוליסת הביטוח תופק בהתאם לבקשתך וצרכיך כפוף לטופס ההצעה. מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה, וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד – למידע מפורט בעניין זה, הנך מופנה לפוליסה המלאה – לנוחותך, ניתן לבקש מאתנו את הפוליסה ובנוסף ניתן לעיין בה גם באתרי חברות הביטוח. אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח עבורך. לפני הפקת פוליסת הביטוח, תידרש לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר את כריתת חוזה הביטוח. תשומת ליבך! יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלת או תשאל בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת. אי גילוי עניין מהותי או תשובה שאינה מלאה או כנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה נזק

השאירו תגובה

אודות עטרת ביטוחים

איציק נשוי וגר בעפולה, אב ל-4 ילדים וסבא ל 8 נכדים, מה שמגדיר אותו זה המסירות והרצון לעזור לכל מי שפונה, ויש הרבה מאוד שפונים. הוא זה שיהיה שם בשבילכם עם טלפון באמצע הלילה. כשאתם זקוקים לעזרה אי שם בחו"ל, איציק יתמוך בכם בכל פניה או תביעה לחברות הביטוח

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
WhatsApp chat
דילוג לתוכן