צור קשר
דלג על צור קשר

אליהו חברה לביטוח

 

כללי

ביטוח אלמנטרי

כתובות וטלפונים

ביטוח כללי

דוחות כספיים

ביטוח רכב

דוחות חודשיים - פוליסות משתתפות ברווחים

ביטוח רכב רכוש

תשואות בביטוח חיים - פוליסות משתתפות ברווחים

ביטוח חובה לרכב

תרומת אפיקים לתשואות - פוליסות משתתפות ברווחים

ביטוח דירה

רשימת נכסי המבטח - פוליסות משתתפות ברווחים

ביטוח רכוש

הצבעות באסיפות כלליות - השקעות תלויות תשואה

ביטוח מושלם לבעלי עסקים

כספי ביטוח חיים שלא אותרו בעליהם

ביטוח כספים

 

ביטוח רכוש בהעברה

ארכיון פוליסות

ביטוח בתים משותפים

רשימת רופאים

ביטוח נזקי טרור

רשימת שמאים

ביטוח תאונות

 

ביטוח חבויות

 

ביטוח חבות כלפי צד שלישי

תיק אישי

ביטוח חבויות המוצר

מידע אישי ללקוח ביטוח חיים - פוליסות חיסכון

ביטוח אחריות מקצועית

כניסת משתמש רשום

ביטוח אחריות המעביד

רישום משתמש חדש

ביטוח סיכונים הנדסיים

נחסמתי / שכחתי סיסמא

ביטוח עבודות קבלניות

 

ביטוח ציוד מכני הנדסי  (צ.מ.ה.(

 

ביטוח מערכות ממוחשבות (ציוד אלקטרוני)

טיפול בתביעות וטפסים

ביטוח ימי ואווירי

טיפול בתביעות וטפסים שימושיים

 

תביעה בביטוח כללי

 

תביעה בביטוח חיים או אובדן כושר עבודה

ביטוח חיים וחיסכון

תביעה בביטוח בריאות וסיעוד

ביטוח חיים וחסכון

טפסים שימושיים

ביטוח חיים

 

מגן למקרה מוות

 

מגן בני זוג

 

מוות מתאונה

 

נכות מתאונה

ביטוח בריאות וסיעוד

נכות רגילה

ביטוח בריאות וסיעוד

נכות מקצועית

בריאות מקיפה

עוד בחיים

בריאות משלימה

לחיות רגוע

משלים למשלים

אובדן כושר עבודה

לחיות בראש שקט - תרופות והשתלות

שחרור במקרה אובדן כושר עבודה

רפואת המחר

מוצרי חיסכון

לחיות בריא - ביטוח מחלות קשות

אפיק מנהלים חדש

לחיות בריא (3) - כיסוי ביטוחי לעד 3 מחלות ואירועים

אפיק עצמאים חדש

לחיות בריא (10) - כיסוי ביטוחי לעד 10 מחלות ואירועים קשים

אפיק פיצויים חדש

לחיות בריא (32) - כיסוי ביטוחי לעד 32 מחלות וארועים קשים

אפיק אישי חדש

ביטוח סיעודי

נספח לכיסוי ביטוחי למקרה מוות - אפיק

לחיות בכבוד

 

ביטוח סיעודי משלים

 

ביטוח סיעודי עולה

 

מדריך לקונה ביטוח סיעודי

 

כתבי שירות

 

 

עבור לתוכן העמוד